4. vaihemaakuntakaavan luonnos

Neljäs vaihemaakuntakaava on tulossa käsittelyyn vasta keväällä 2017.

Huom! Vaihemaakuntakaavan luonnoksen karttaote kohdistuu osin huonosti Google Maps -karttaan.