Asukasjärjestöt ihmeissään: Ehdokkaista 81 % ei kerro kaavakantaansa

Asukasjärjestöt ihmeissään: Ehdokkaista 81 % ei kerro kaavakantaansa

Asukasjärjestöt kysyivät ehdokkaiden suhtautumista yleiskaavaan, 206 vastasi

Helsingin kuntavaaliehdokkaiden selvä enemmistö jätti vastaamatta yhteensä 35 kaupunginosayhdistystä ja muuta kansalaisjärjestöä edustavan Yleiskaava uusiksi –ryhmän maanantaina 27.3.2017 päättyneeseen kyselyyn. Vastaamatta jättäminen on yleisintä Helsingin suurista puolueista sosialidemokraattisen puolueen, kokoomuksen ja vihreiden ehdokkaiden keskuudessa.

Yleiskaava uusiksi –ryhmä lähetti 10.3.2017 kyselyn valtuustossa edustettuna olevien puolueiden vaalikampanjapäälliköille pyynnöllä toimittaa se puolueen ehdokkaille. Kyselyllä haluttiin selvittää ehdokkaiden suhtautumista yleiskaavasta tehdyissä yhteensä 1444 muistutuksessa eniten säilytettäväksi vaadittuihin Helsingin arvoalueisiin. Samalla tuotiin esiin, ettei näiden kyselyn yhteydessä toimitetulle kartalle merkittyjen n. 1000 hehtaarin säilyttäminen nykykäytössä vaaranna kaupungin väestönkasvutavoitetta. Arvoalueita ei tarvitse kaavoittaa asuntorakentamiseen, koska kaupunginvaltuuston loppuvuodesta 2016 vastoin asukas- ja viranomaispalautetta hyväksymä yleiskaava sisältää yli kaksinkertaisen määrän kaavavarantoa suhteessa nopeimpaankin väestönkasvuennusteeseen.

Kyselystä muistutettiin kampanjapäälliköitä kerran sähköpostitse ja kaksi kertaa puhelimitse. Uusia, vielä vailla valtuutettua olevia puolueita lähestyttiin yhdellä sähköpostilla tai soitolla. Ehdokkaina olevat nykyiset valtuutetut ja varavaltuutetut saivat kyselyn sähköposteihinsa myös suoraan. Lisäksi kyselystä tiedotettiin sosiaalisen median kautta.

Yleiskaava uusiksi –ryhmän nettisivulla www.yleiskaavauusiksi.fi on julkaistu kaikki ennen kyselylomakkeen sulkemista vastanneiden kuntavaaliehdokkaiden nimet ja vastaukset. Lisäksi sivulla on julkaistu vastaamatta jättäneiden ehdokkaiden nimet.

Nettisivulta löytyvistä ehdokkaiden kaavakannoista viestitään laajalla koko Helsingin alueella toteutettavalla kampanjalla ”Äänestä tolkkua Helsingin kaavoitukseen”. Kampanjamateriaaliin kuuluvissa ulko- ja sisätiloihin tarkoitetuissa ilmoituksissa ja postikorteissa tuodaan esiin, että Helsingin uusi yleiskaava uhkaa muuttaa kotikaupunkiamme radikaalisti ja tuhota monen kaupunginosan vetovoimatekijät. Esimerkkeinä uhanalaisista alueista mainitaan Helsinkipuisto ja Vantaanjokilaakso, Tuomarinkartano, Vartiosaari, Keskuspuisto, Lauttasaari, Malmin lentokenttä sekä ilmoituksien ja postikorttien karttaan punaisella merkityt lähimetsät ja –luonto.

Olemme vakuuttuneet siitä, että helsinkiläisten enemmistö ei ole riittävän tietoinen yleiskaavan merkityksestä ja vaikutuksesta erityisesti luonnonläheisyydestään arvostettujen esikaupunkialueiden tulevaisuudenkuvaan. Tuskin kaikki yleiskaavan puolesta äänestäneet valtuutetutkaan ovat ymmärtäneet, mitä yleiskaava mahdollistaa: Esimerkiksi jo nyt yli 200 000:n asukkaan ja rakenteilla olevien asuntoalueiden valmistumisen myötä yli 250 000:n helsinkiläisen lähiluontoon kuuluva Helsinkipuisto uhkaa kaventua paikoitellen pelkäksi kulissiksi. Nettisivumme aluekuvauksessa on kerrottu tästä yli 120 hehtaarin nakerruksesta tarkemmin.

Nyt valittava valtuusto tulee aikanaan päättämään yleiskaavan toteutuksesta , kun ensin selviää, miltä osin yleiskaava saa lainvoiman. Yleiskaavasta on tehty 43 ja Vartiosaaren osayleiskaavasta lisäksi 11 valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Valittajien joukossa ovat mm. Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto ja Museovirasto.

Pyrimme näissä vaaleissa kertomaan äänestäjille, että jokainen nyt annettava ääni on joko ääni yleiskaavalle tai ääni sitä vastaan, so. ääni humaanille kaupunkirakentamiselle. Toivomme äänestäjien kannattavan kaavakantansa kertovia ehdokkaita, joita on – onneksi – joka puolueessa. Jatkamme viestintäkampanjaamme vaalihuoneistojen sulkeutumiseen 9.4.2017 asti.

Lisätietoja:

Risto Suominen

puheenjohtaja, Yleiskaava uusiksi -ryhmä

Yleiskaava uusiksi –ryhmään kuuluu yhteensä 35 kaupunginosayhdistystä ja muuta kansalaisjärjestöä eri puolilta Helsinkiä.

yleiskaavauusiksi.fi

facebook.com/yleiskaavauusiksi

twitter.com/yleiskaava

http://www.sll.fi/uusimaa/helsy/kannanotot/kannanotot-ja-tiedotteet-2016/jarjestojen-vuorovaikutusraportti-valiraportti