Lehdistötiedote 23.5.2016

Yleiskaava halutaan kuntavaaliteemaksi Kaupunkilaisten tyytymättömyys Helsingin uuden yleiskaavan valmisteluun kasvaa. Lauantaina 21.5.2016 Tuomarinkylän kartanolla järjestetyssä info- ja keskustelutilaisuudessa julkistettiin uusi kuntalaisaloite. Aloite arvostelee ankarasti yleiskaavaehdotuksen lähtökohtia ja ratkaisuja sekä asukkaiden mielipiteitten sivuuttamista. Tämän johdosta aloitteessa vaaditaan yleiskaavan palauttamista uudelleen valmisteluun, mikä siirtäisi yleiskaavasta päättämisen huhtikuussa 2017 kuntavaaleissa valittavalle valtuustolle. Kuntalaisaloitteen alullepanijat uskovat, että korjaamalla tarvittavan rakentamisen määrää koskeva laskelma voidaan pitkälti välttää kaupunkilaiset suututtanut viher- ja virkistysalueiden ja kulttuuriympäristöjen rakentaminen. …

Lehdistötiedote 16.5.2016

Uusi kuntalaisaloite: yleiskaavasta tehtävä päätös vasta seuraavalla valtuustokaudella Valmisteilla oleva yleiskaava uhkaa muuttaa Helsinkiä voimakkaasti kohdistamalla mittavaa rakentamista kaupungin nykyisille viher- ja virkistysalueille sekä rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueille. Kaavaprosessia on viety eteenpäin vaihtoehdottomana, lakisääteiset vaikutusmahdollisuudet sivuuttavalla perusasenteella. Yleiskaavaehdotus on laadittu vuonna 2012 valitun valtuuston toimikaudella, ja sama valtuusto aikoo päättää yleiskaavasta loppuvuonna 2016. Tämä merkitsisi, että helsinkiläisillä ei olisi vaalien suomaa vaikutusmahdollisuutta oman kotikaupunkinsa tulevaisuudenkuvaan. Menettely rikkoo perusoikeuksia. Yleiskaava on palautettava …

Kuntalaisaloite

Helsingin kaupungin asettama uusi väestötavoite ja sitä toteuttava yleiskaavaehdotus ovat ylimitoitettuja. Toteutuessaan kaupungin esittämällä tavalla ne pilaisivat kotikaupunkimme supistamalla merkittävästi virkistysalueita ja hävittämällä kulttuuriympäristöjämme. Helsinkiläisillä ei ole ollut perustuslain mukaista mahdollisuutta vaikuttaa äänestämällä kotikaupunkinsa tulevaisuuskuvaa rajusti muuttavaan päätöksentekoon. Yleiskaavan hyväksyminen tämänhetkisessä muodossaan nykyisen kaupunginvaltuuston toimikaudella olisi demokratian perusperiaatteiden vastaista. Me äänioikeutetut helsinkiläiset vaadimme Helsingin yleiskaavan palauttamista valmisteltavaksi kohtuullisten väestötavoitteiden pohjalta. https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2763 Voit myös tulostaa lomakkeen ja allekirjoittaa sen sekä kerätä …