Rekisterinpitäjä

Kuntalaisaloitteen 2763 vastuuhenkilöt:

Anu Heinonen
Veli-Pekka Kantanen

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Anu Heinonen, puh. 050 516 0167
Veli-Pekka Kantanen, puh. 040 723 6279

Rekisterin nimi

Kuntalaisaloitteen 2763 osallistujat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuntalaisaloite perustuu kuntalain 28 §:ään

Rekisterin tietosisältö

Kuntalaisaloitteen osallistujat

Säännönmukaiset tietolähteet

Kuntalaisaloitteen osallistujat kuntalaisaloite.fi-palvelussa

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kuntalaisaloitteen osallistujien tiedot luovutetaan Helsingin kaupungille, jonka jälkeen rekisteri hävitetään henkilötietolain 34§:n nojalla.

Lisätietoja kuntalaisaloite.fi-palvelussa sivulla henkilötietojen suoja ja tietoturva

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Osallistujien henkilötiedot säilytetään Oikeusministeriön ylläpitämässä kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Tarkastusoikeus

Osallistujilla on oikeus tarkistaa kuntalaisaloite.fi-palveluun tallentamansa tiedot

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi asianomaisen pyynnöstä poistaa osallistujan aloitteen osallistujalistalta.