Keskuspuisto

Uusi yleiskaava uhkaa kaventaa Keskuspuistoa. Katso myös Keskuspuistoryhmän kuntavaalikyselyn tulokset. Yleiskaava uusiksi -ryhmän kyselyssä seuraavat 189 kuntavaaliehdokasta (järjestettynä vastauksen ja ehdokasnumeron mukaan) kannattavat keskuspuiston säilyttämistä nykyisessä laajuudessa:       Vastaus H.puisto Tuomar. Vartios. Kesk.p. Lauttas. Malmi 56 Panu Hämäri Kokoomus Kaikki H.puisto Tuomar. Vartios. Kesk.p. Lauttas. Malmi 153 Linda Ahlblad RKP Kaikki H.puisto Tuomar. Vartios. Kesk.p. Lauttas. Malmi 154 Päivikki Ahonen RKP Kaikki H.puisto Tuomar. Vartios. Kesk.p. Lauttas. Malmi …

Lauttasaari

Lauttasaaressa uusi yleiskaava ehdottaa merentäyttöjä ja Länsiväylän kaupunkibulevardisointia. Katso myös Lauttasaari-Seuran oman kuntavaalikyselyn tulokset. Yleiskaava uusiksi -ryhmän kyselyssä seuraavat 141 kuntavaaliehdokasta (järjestettynä vastauksen ja ehdokasnumeron mukaan) kannattavat yleiskaavan tarkistamista Lauttasaaren osalta:       Vastaus H.puisto Tuomar. Vartios. Kesk.p. Lauttas. Malmi 56 Panu Hämäri Kokoomus Kaikki H.puisto Tuomar. Vartios. Kesk.p. Lauttas. Malmi 153 Linda Ahlblad RKP Kaikki H.puisto Tuomar. Vartios. Kesk.p. Lauttas. Malmi 154 Päivikki Ahonen RKP Kaikki H.puisto Tuomar. …

Malmin lentokenttä

Malmin lentokentän alueelle ja sen ympäristöön (yht. noin 300 hehtaaria) Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee noin 25 000 asukkaan uutta kaupunginosaa. Kansainvälisestikin merkittävän lentokentän alueelle (136 ha) niistä tulisi noin puolet. Käytännössä alue olisi rakennustyömaa seuraavat 20 vuotta, ainakin vuoteen 2040 asti. Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2020–2024 on suunniteltu rakennettavaksi vain 1500 asuntoa kentän eteläpuolelle. (Kuvan lähde: Helsingin kaupunki, uuttahelsinkia.fi) PK-seudun kuntavaaliehdokkaiden vastauksia voit katsoa myös malmivaalit.fi-sivuilta. Tähän on listattu Yleiskaava uusiksi …

Tuomarinkartano

Tuomarinkartano on arvokas vanha kartanoalue peltoineen ja pihoineen Pohjois-Helsingissä Vantaanjoen varrella. Kaupunki ylläpitää ja kehittää aluetta ratsastuksen, koiraharrastamisen ja yleisen virkistyksen keskuksena yhteistyössä alueen yhteisöjen kanssa. Yleiskaavassa kartanonmäen kylkeen on merkitty tehokkaasti rakennettava kerrostaloalue ja pelloille kaksi pikaraitiotietä. Yleiskaavan toteutuminen merkitsisi suojellun kartanoalueen kulttuurihistoriallisten, maisema- ja luontoarvojen sekä harrastus- ja virkistyskäytön menetystä tai vähenemistä. Lisätietoja: www.tuomarinkyla.com Tutustu Pro Tuomarinkylän kompromissiehdotus Tuomarinkylän kartanoalueen yleiskaavaksi LIITTEET – Pro Tuomarinkylän karttaehdotus yleiskaavaksi Tuomarinkylän …

Vartiosaari

Jos Suomesta valittaisiin maan hienoin neliökilometri, voisi Vartiosaari nykyisellään olla varma palkintoehdokas. Saari on kokonaisuudessaan Valtioneuvoston vahvistamaa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä osana Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutusta. Se on itäinen vastine Seurasaarelle, erotuksella, että sen huvilat ovat jatkuvasti käytössä ja siellä on ollut yli sadan vuoden ajan asutusta ympäri vuoden. Saari ei ole myöskään Helsingille virallinen virkistysalue, vaikka valtaosa siitä on Helsingin omistuksessa. Tämän vuoksi sitä ei ole myöskään virkistysalueena kehitetty eikä kulkua …

Helsinkipuisto ja Vantaanjokilaakso

Helsinkipuisto on Haltialasta Harmajalle ulottuva, Vantaanjokeen ja mereen tukeutuva virkistysaluekokonaisuus. Puolentoista kilometrin säteellä Helsinkipuistosta asuu jo nyt yli 200 000 helsinkiläistä ja määrä kasvaa lähivuosina neljännesmiljoonaan rakenteilla olevien asuinalueiden valmistuttua. Helsingin kaupunginvaltuuston lokakuussa 2016 hyväksymän uuden yleiskaavan myötä Helsinkipuisto uhkaa kaventua paikoitellen pelkäksi kulissiksi. Yleiskaava uusiksi -ryhmän korjausehdotuksessa Helsinkipuisto ja Vantaanjokilaakso säästyisi. Helsingin uuden yleiskaavan tarkoittamat Helsinkipuiston maa-alan keskeiset pienennykset (viher- ja virkistysalueiden osoittaminen asuntovaltaisiksi alueiksi) Haltiala ja Torpparinmäki. Rakentamisen …