Kuntalaisaloite

Helsingin kaupungin asettama uusi väestötavoite ja sitä toteuttava yleiskaavaehdotus ovat ylimitoitettuja. Toteutuessaan kaupungin esittämällä tavalla ne pilaisivat kotikaupunkimme supistamalla merkittävästi virkistysalueita ja hävittämällä kulttuuriympäristöjämme.

Helsinkiläisillä ei ole ollut perustuslain mukaista mahdollisuutta vaikuttaa äänestämällä kotikaupunkinsa tulevaisuuskuvaa rajusti muuttavaan päätöksentekoon. Yleiskaavan hyväksyminen tämänhetkisessä muodossaan nykyisen kaupunginvaltuuston toimikaudella olisi demokratian perusperiaatteiden vastaista.

Me äänioikeutetut helsinkiläiset vaadimme Helsingin yleiskaavan palauttamista valmisteltavaksi kohtuullisten väestötavoitteiden pohjalta.

Allekirjoita aloite nyt!

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2763

Voit myös tulostaa lomakkeen ja allekirjoittaa sen sekä kerätä lisää allekirjoituksia. Lue ohjeet sivulta kerää allekirjoituksia. Muistathan, että aloite tulee allekirjoittaa vain joko sähköisesti tai paperilla, ei sekä että!